Pytania i odpowiedzi

CO TO JEST I JAK DZIAŁA SYSTEM NAWADNIAJĄCY?

Systemy nawadniający – jest to sieć rur – zwykle polietylenowych – rozprowadzona pod powierzchnią ziemi. Podstawowymi elementami systemu nawadniającego jest sprzęt zraszający (zraszacze, głowice deszczujące, mikrozraszacze, linie kroplujące) oraz elektrozawory, które najczęściej są umieszczane w dedykowanej do tych celów skrzynce. Najważniejszym elementem systemu nawadniającego jest sterownik, który kontroluje i steruje pracą systemu. Dodatkowym elementem jest czujnik opadów, dzięki, któremu w przypadku deszczu system zostaje wyłączony. Całość działania automatycznego systemu nawadniającego odbywa się bez ingerencji człowieka.

OD CZEGO ZALEŻY KOSZT INSTALACJI SYSTEMU AUTOMATYCZNEGO NAWADNIANIA?

O koszcie systemu nawadniającego decyduje: źródło wody – wielkość przepływu (l/min) oraz ciśnienie – bar. Kolejnym czynnikiem jest wielkość i ukształtowanie obszaru, który ma zostać nawodniony. Ważna też jest wielkość powierzchni trawiastej oraz powierzchni roślin ozdobnych.

JAKIE KORZYŚCI WYNIKAJĄ Z POSIADANIA AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU NAWADNIANIA?

Przede wszystkim oszczędność czasu, wody i pieniędzy. Innymi są systematyczność nawadniania, nawadnianie w odpowiedniej dla tej czynności chwili, ochrona zieleni, jest to inwestycja, która się zwraca.

CZY INSTALACJA NAWADNIAJĄCA PODLEJE MÓJ OGRÓD TAK SAMO JAK JA, ROBIĄC TO RĘCZNIE?

Tak, a nawet lepiej. System przez nas montowany jest indywidualnie dopasowywany do wymagań poszczególnych roślin w danym ogrodzie. Dzięki regulacji czasu podlewania poszczególnej sekcji zapewniamy optymalną ilość dostarczonej wody do każdej rośliny.

 

WIĘCEJ PYTAŃ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI